Pan Jacek Warnkowski wśród laureatów dziewiętnastej edycji Konkursu „Sołtys Roku”

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

RYCHLIK. Gratulujemy sołtysowi Rychlika znalezienia się wśród 10. równorzędnych laureatów konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Stowarzyszenie zrzesza 29 stowarzyszeń, liczących łącznie ponad 15 000 członków. Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. KSS jest pierwszym w 800-letniej historii sołtysów stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Stowarzyszenie jako organizacja reprezentująca sołtysów i środowiska wiejskie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności. Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia dla sołtysów i lokalnych liderów, a także wydawnictwa, wystawy i projekty informacyjne.

Tym bardziej cieszy fakt zwycięstwa w konkrusie. Czekamy na kolejne dobre wieści z Rychlika!

Dawid Czyż
UM Trzcianka