Złotów przystępuje do Lokalnej Organizacji Turystycznej promującej markę Wielkopolskie Zdroje

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. W środę, 29 września Rada Miejska w Złotowie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielkopolskie Zdroje”. To kolejny krok w kierunku silniejszej promocji marki Złotowa – Wielkopolskich Zdrojów i urzeczywistnienia wizji miasta jako centrum zdrowia i aktywnego wypoczynku.

– Bardzo się cieszę, że radni miejscy zaaprobowali mój projekt powołania do życia ponadregionalnej
organizacji turystycznej, która odpowiedzialna będzie za promocję naszego regionu – mówi Adam
Pulit, burmistrz Złotowa. – Decyzja Rady Miejskiej w Złotowie potwierdza słuszność obranego przez
nas kierunku promowania naszego miasta i całej Krajny jako Wielkopolskich Zdrojów, czyli regionu nie
tylko o wyjątkowych walorach naturalnych, ale także spełniającego funkcje uzdrowiskowe i lecznicze.
Jestem przekonany, że tworzona właśnie Lokalna Organizacja Turystyczna wesprze działania
samorządowe oraz zintegruje podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe na rzecz lepszego
wykorzystania ogromnego potencjału turystycznego, który drzemie w naszym regionie. Niewątpliwie
bardzo pomoże w tym procesie także realizacja projektu z blisko 16-milionową dotacją z Funduszy
Norweskich, dzięki któremu nie tylko stworzymy w Złotowie nową infrastrukturę rekreacyjno-
turystyczną, ale przede wszystkim dokonamy gigantycznego kroku w kierunku przyznania miastu
statusu uzdrowiska. Uzdrowisko i turystyka rozwijane w Złotowie stałyby się kołem zamachowym dla
pobudzenia przedsiębiorczości i rozwoju całego sektora usług leczniczych, turystycznych,
rehabilitacyjnych i okołoturystycznych. Szacuje się, że na 1 kuracjusza przybywającego do uzdrowiska
przypada 5 nowych miejsc pracy, więc realnie skorzystaliby z tego też nasi mieszkańcy – zaznacza
burmistrz Pulit.

Lokalna Organizacja Turystyczna “Wielkopolskie Zdroje” ma za zadanie kreować i upowszechniać
wizerunek regionu jako atrakcyjnego turystycznie oraz tworzyć platformę do współpracy między
samorządami, podmiotami gospodarczymi, rozmaitymi stowarzyszeniami, organizacjami
i instytucjami, które wspólnie podejmować będą działania na rzecz budowania dobrego klimatu do
rozwoju turystyki i promocji powiatu złotowskiego.

Teraz podobną uchwałę, jak tę przyjętą 29 września przez Radę Miejską w Złotowie, podjąć muszą jeszcze radni pozostałych samorządów – członków-założycieli WZLOT-u, czyli Jastrowia, Krajenki, Zakrzewa, Gminy Złotów i Gminy Lipka.

Aleksandra Mołdrzyk