Zmiany będą widoczne gołym okiem!

Inwestycje Piła Wydarzenia Zdrowie

Prawie 1,5 mln zł pochłonie modernizacja części pomieszczeń Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Remont Oddziału pozwoli  na jeszcze lepsze  wykorzystanie  jego  potencjału  oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności do świadczonych usług. Ponadto usprawni opiekę nad Pacjentami podczas pobytu na oddziale.

– Trwa modernizacja pomieszczeń pod kompleks sali operacyjnej oraz gabinetu, przeznaczonych dla Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej. Efektem prowadzonych aktualnie prac będą ułatwienia dla Pacjentów w postaci ograniczenia konieczności przemieszczenia się pomiędzy piętrami ale także dla lekarzy – mówi dr n. med. Monika Futyma, kierownik Oddziału Okulistycznego.

Pomieszczenia po byłym gabinecie lekarskim i sekretariacie zostaną zaadoptowane na potrzeby Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej. Pod kompleks sali operacyjnej przeznaczono dwie sale chorych, salę operacyjno – zabiegową oraz jedną z ciemni okulistycznych.

Zakres prac budowlano – instalacyjnych obejmuje m.in.: rozebranie starych okładzin ściennych i podłogowych, demontaż stolarki drzwiowej, wymianę stolarki drzwiowej drewnianej, wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych, montaż wykładziny PCV, montaż grzejników w nowych pomieszczeniach oraz wymianę starych grzejników.

W remontowanych pomieszczeniach sali operacyjnej przewiduje się montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej (klimatyzacji), budowanej od podstaw w oparciu o nową szafę klimatyzacyjną – medyczną.

Inwestycja finansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

https://szpitalpila.pl/aktualnosci/zmiany-beda-widoczne-golym-okiem,87