Znęcał się nas swoją konkubiną

Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

OKONEK. Policyjny dozór, nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną to środki zapobiegawcze, które zastosował prokurator wobec 32-latka. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji w Okonku, po tym jak jego partnerka powiadomiła, że jest ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Okonku zostali powiadomieni o przemocy domowej, której miał się dopuszczać 32-latek wobec swojej konkubiny.

-Jak ustalili mundurowi mężczyzna od ponad roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką, ośmieszał ją, krytykował,wyzywał i szarpał. 32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – mówi podkom. Maciej Forecki ze złotowskiej Policji.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu znęcania się nad osobą najbliższą.

-Prokurator przychylił się do wniosku funkcjonariuszy i zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, zobowiązując go do stawiennictwa w wyznaczone dni w jednostce Policji, nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną- dodaje Forecki.

Art. 207 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

Pamiętajmy, że na zjawisko przemocy domowej nie można pozostawać obojętnym. Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem nie wahaj się powiadomić o tym Policji. W trosce o zdrowie i życie Twoje i Twoich najbliższych, nie pozwalaj, by sprawca pozostał bezkarny.

 (Red.)

 Źródło: KPP Złotów