ZUS pomaga Ukrainie – na jakie wsparcie w ZUS może liczyć obywatel Ukrainy?

Biznes Interwencje Inwestycje kraj Najnowsze Polityka Senior Zdrowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaangażował się w pomoc dla Ukrainy. Okazuje się, że wielu Ukraińców ma w Polsce wypracowane świadczenie emerytalne, które było wypłacane na zagraniczny (ukraiński) rachunek bankowy danego świadczeniobiorcy. ZUS wyjaśnia, jak przekierować przelewy na polski rachunek. Piszemy też o innych formach wsparcia dla Ukrainy, które deklaruje ZUS.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku, nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia na Ukrainie, powinna przekazać do ZUS prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce lub w państwie, w którym aktualnie mieszka.

Osoby, które mieszkają w Polsce i chcą przenieść świadczenie ZUS powinny zgłosić to do ZUS w formie:

  • osobistej – zgłosić się do najbliższej placówki ZUS,
  • drogą pocztową – wysłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce za do Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Osoby, które pobierają Polską emeryturę lub rentę, ale mieszkają w innym kraju niż Polska i chcą przenieść świadczenie na inny rachunek bankowy, powinny:

  • wysłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce za do Oddziału ZUS w Rzeszowie,
  • zgłosić się do placówki odpowiadającej ZUS w kraju obecnego zamieszkania.

Adres ZUS, na który należy kierować pisma o zmianę rachunku:

Oddział ZUS w Rzeszowie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała pobierać świadczenie na Ukrainie – aktualności ZUS.

Pomoc dla Ukrainy – ZUS pomaga wielokierunkowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze przed weekendem udostępnił na swojej stronie informacje w języku ukraińskim oraz przekazał, że na PUE ZUS będzie można założyć profil w języku ukraińskim. W aktualnościach dla obywateli Ukrainy są publikowane informacje dotyczące:

  • świadczeń rodzinnych
  • ubezpieczenia zdrowotnego
  • świadczeń emerytalnych i rentowych.

– Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować –zapowiada szefowa ZUS

Prezes ZUS zadeklarowała także pomoc lokalową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

– Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba – powiedziała profesor Uścińska.

  • źródło: https://polskatimes.pl/