Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące. Kto z niego skorzysta?

kraj Najnowsze Wydarzenia

Już nie odroczenie płatności składek, ale zwolnienie z ich płacenia na 3  miesiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy wniosek i zasady dotyczące niepłacenia obowiązkowych składek w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy należności na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Początkowo  pomoc w kwestii  ZUS-owskich składek dotyczyła odroczenia płatności na okres 3 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorcy i tak musieliby uiścić zaległe należności.  Przyjęta 31 marca 2020 roku  ustawa wprowadziła nowy rodzaj ulgi dla przedsiębiorców – zwolnienie z ZUS na okres 3 miesięcy.

Jak czytamy na stronie ZUS, o zwolnienie z płacenia na ubezpieczenie zdrowotne mogą ubiegać się osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia, płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. oraz duchowni.

Samozatrudnieni.  Aby przysługiwało im zwolnienie z ZUS, muszą spełnić tylko dwa warunki. 1) Przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. 2) Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.

Samozatrudnieni, którzy nie spełniają warunków do zwolnienia z ZUS mogą ubiegać się o odroczenie składek na okres 3 miesięcy.

Firmy zatrudniające do 9 pracowników. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br., którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników mogą starać się jedynie o odroczenie płatności składek przez 3 miesiące.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości można korzystać z zusowskiej infolinii. W dni robocze (od godz. 7 do 15) pod numerami telefonów 22 290 87 02 i 22 290 87 03. W godz. 7-18 można skorzystać z ogólnopolskiego połączenia 22 560 16 00. Aby połączyć się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, należy wybrać 0 [zero]. a potem wskazać nr 7 tematu rozmowy ? Wsparcie dla przedsiębiorców.

 (Red.)/ZUS