Widoczni czyli bezpieczni

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Policjanci wydziału ruchu drogowego wałeckiej jednostki, w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze prowadzili działania dla pieszych i rowerzystów. To cykliczne działania w trakcie których, prowadzona jest edukacja w zakresie zasad poruszania się po drogach. Mundurowi wyposażali niechronionych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe oraz rowerowe.

 „Widoczni czyli bezpieczni” to przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Każdego roku policjanci odnotowują zdarzenia związane z rowerzystami i osobami pieszymi. Niektórych z nich można by uniknąć, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.  Gdyby zarówno niechronieni uczestnicy ruchu czyli piesi i rowerzyści oraz kierowcy zwracali uwagę na znaki drogowe i stosowali się do obowiązujących zasad, używali odblasków, gdyby rowery były sprawny i wyposażone w odpowiednie  światła.

 

Natomiast piesi poruszali się prawidłową stroną drogi ( lewą), kiedy brakuje chodnika, przechodzili na zielonym świetle, nie przebiegali w pośpiechu przez jezdnię, czy wchodzili bez zastanowienia na przejście dla pieszych, a przede wszystkim byli ostrożni. O tych właśnie zasadach przypominali podczas działań policjanci. Każdy napotkany pieszy i miłośnicy jednośladów otrzymywali element odblaskowy, a rowerzyści dodatkowo odblaskowe kamizelki i odblaski na rowerowe koła.

 

 

Policjanci apelowali do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozwagę, obowiązkowe używanie elementów odblaskowych ( po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, bez względu na wiek pieszego) i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zastosowanie tych zasad równocześnie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

 asp. Beata Budzyń/KPP Wałcz