Powołanie Regionalnych Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Edukacja kraj Polityka Wydarzenia

– To niezwykle ważne, że coraz więcej młodych osób włącza się w dialog na temat wymiaru sprawiedliwości, edukacji prawnej i chce brać udział w kształtowaniu lepszego prawa i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na dzisiejszej (25 lutego br.) uroczystości wręczenia aktów powołania Regionalnym Przedstawicielom Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

Zadaniem przedstawicieli rady będzie zrzeszanie młodych ludzi zainteresowanych tematyką edukacji prawnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz podobnych zagadnień, których poznanie może przynieść korzyści lokalnym społecznościom.

Przedstawiciele rady będą także analizować potrzeby w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym i odpowiadać na nie poprzez realizację inicjatyw we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Młodzieżową Radą Sprawiedliwości.

– Liczę, że przyczynicie się do rozwoju społeczeństwa świadomego prawnie, nowego pokolenia, które będzie swobodnie poruszać się w świecie obowiązujących przepisów prawa. Czekamy na wasze pomysły i zaangażowanie – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski.

W ramach naboru wyłoniono 12 Przedstawicieli Regionalnych Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Uczestnikami rekrutacji mogły być osoby, które w dniu ogłoszenia naboru ukończyły 16 lat i nie ukończyły 25 lat.

  • Biuro Komunikacji i Promocji
    Ministerstwo Sprawiedliwości