Dofinansowanie dla Gminy Trzcianka z konkursu „Maluch +” – nowe miejsca opieki nad dziećmi

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Maluch +”, w ramach którego, gmina Trzcianka otrzyma dofinansowanie w wysokości 261 800 zł na utworzenie nowego oddziału żłobkowego, zlokalizowanego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance, oferującego 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance i przystosowaniu go do wymagań oddziału żłobkowego. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. roboty rozbiórkowe, przystosowanie do wymagań ppoż., roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty wykończeniowe, koszty pośrednie, zakup materiałów dydaktycznych i zabawek, a także zakup wyposażenia żłobka (m.in. wyposażenie szatni, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne).

W wyniku przeprowadzonej inwestycji utworzonych zostanie 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, jako odpowiedź na bardzo duże zapotrzebowanie lokalnej społeczności, a także utworzone zostaną 4 nowe miejsca pracy. W skład nowego oddziału żłobkowego wejdzie, główna sala żłobkowa na 12 dzieci o pow. 34,56m2, sanitariat dla dzieci o pow. 3,65m2 oraz szatnia o pow. 7,11m2. Łączny metraż oddziału żłobkowego wyniesie 45,32m2. Zakończenie inwestycji planuje się do końca sierpnia 2019 r.

Urząd Miejski Trzcianki