„Kombud” spółką gminy

Najnowsze Trzcianka

TRZCIANKA. Zgodnie z uchwałą Zwyczajną Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży udziałów gminie Trzcianka oraz uchwałą Nr VII/55/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Kombudu, gmina Trzcianka stała się jedynym udziałowcem.

W związku z powyższym, w czwartek, 4 lipca br. burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski spotkał się z pracownikami spółki celem omówienia dalszych planów działania. Wszyscy przybyli otrzymali zapewnienie o dalszej kontynuacji pracy i poznali zamierzenia Zgromadzenia Wspólników związane z inwestycjami i nowymi wyzwaniami, jakie mogą w niedalekiej przyszłości pojawić się przed spółką. Burmistrz wysłuchał uwag pracowników i obiecał pochylić się nad nimi.

W następnej kolejności odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów, a po jej zakończeniu pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej z udziałem Zgromadzenia Wspólników i Zarządu spółki.

trzcianka.pl