ŚWIĘTO PATRONKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PILE

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
W Młodzieżowym Dou Kultury ISKRA w Pile 9 maja odbyły się obchody święta patronki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile. Była to już 15. gala w tym roku odbyla się pod hasłem ALOHA! Było kolorowo, jak na Hawajach.
To ważne wydarzenie w życiu wychowanków, ich rodziców, kadry oraz wielu przyjaciół Ośrodka. Połączone jest z wręczeniem statuetek Grzeg’Oskarów dla uczniów za ich całoroczną pracę, wyłonionych w szkolnych plebiscytach np. „Gitówa- zawsze zadowolony” czy „The Voice of SOSW”.

Gratulacje wyróżnionym oraz kadrze ośrodka złożył Kazimierz Sulima, etatowy członek Zarządu Powiatu.

– Wspaniale jest widzieć tak duże grono uśmiechniętych wychowanków i przyjaciół tej wyjątkowej placówki. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i kadrze, która jest mocno zaangażowana w pracę i wkłada w nią ogromne serce. Należą Wam się ogomne słowa uznania – powiedział.
Uroczystą galę uświetniły występy Pilskiego Teatru Tańca.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile to wyjątkowa placówka prwadzona przez Powiat Pilsk. Obecnie ucześzcza tu blisko 200 uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W ramch Osrodka funkconuje szkoła podstawowa oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Prowadzone są także specjalistyczne terapie, także Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Dyrektorem SOSW jest Małgorzata Bazelak.
Fot. Powiat Pilski