Komunikat o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w powiecie pilskim – 26 marca

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

Komunikat nr 9 z 26 marca 2020 roku o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w powiecie pilskim

Komunikat nr 9 z 26 marca 2020 roku o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w powiecie pilskim. 1. Niestety, mamy dzisiaj pierwszy stwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u mieszkanki powiatu pilskiego, która zawodowo związana jest z powiatem chodzieskim. 3. Od kilku dni kobieta była objęta kwarantanna domową, dlatego iż miała wcześniej kontakt z osobą zakażoną. Zadziałały więc wszystkie procedury, kobieta została wyizolowana. To daje nadzieję, że nie mogła zakazić więcej osób, a jej najbliższy członek rodziny, był już także objęty kwarantanną. 4. W tym miejscu zachęcam, byśmy siebie wzajemnie pilnowali, sobie doradzali i przestrzegali wszelkich środków ostrożności, które obecnie obwiązują. Zachowujmy od siebie odległość, nawet do 2 metrów, w sklepach, w zakładach pracy. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, zwróćmy mu uwagę. 5. Dane o stanie epidemiologicznym w powiecie na godz. 13.00.- 1 osoba zakażona- 1 osoba hospitalizowana- 313 osób poddanych kwarantannie (wzrost liczby osób, które wróciły z zagranicy)- 215 osób objętych nadzorem epidemiologicznymPrzypominam ważny numer 784069152 dla osób, które muszą przejść kwarantannę, a nie mogą odbyć jej w miejscu zamieszkania. Poinformujemy, krok pokroku, co zrobić i gdzie się udać. 6. Kolejne ograniczenie: Najpóźniej do 28.03.2020 r. zamknięte muszą być wszystkie miejsca sprzedaży w punktach usytuowanych na otwartej przestrzeni – stragany, kramy na targowiskach. Otwarte mogą być jedynie sklepy znajdujące się w tych miejscach. 7. Od 26 marca do 10 kwietnia obowiązują ograniczenia w działalności domów pomocy społecznej:- zakaz ich opuszczania przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych- zakaz odwiedzin w tych placówkach – zakaz urlopowania mieszkańców 8. Od 26 marca do 10 kwietnia nadal obowiązuje zawieszenie działalności: placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. 9. Do 10 kwietnia nadal zamknięte będą żłobki, kluby dziecięce. 10. W obu naszych szpitalach w Pile i w Wyrzysku do odwołania nadal obowiązują zakazy odwiedzin, wstrzymano planowe zabiegi, ale oczywiście przyjmowani są pacjenci w stanach nagłych zagrożenia zdrowia i życia. Szczegóły na naszej stronie: https://www.powiat.pila.pl/koronawirus/3841,funkcjonowanie-szpitali-w-zwiazku-z-zagrozeniem-zakazenia-koronawirusemUWAGA! Wszystkie osoby chcące skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej proszone są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny w celu uzyskania teleporady pod nr tel. 67 20 16 582 lub 67 20 16 590.11. Obecnie wiele podmiotów angażuje się w szycie maseczek, by były one ogólnie dostępne i chce wyposażać w nie także nasze jednostki zdrowia. Rozumiem dar serca, chęć niesienia pomocy, ale maseczki muszą spełniać wiele wymagań, by skutecznie chroniły zwłaszcza przed zakażeniem koronawirusem. Przekazuję komunikat dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile, aby taka inicjatywa była najpierw skierowana do osób, które zarządzają szpitalem. Bo nie każda maseczka uszyta w jakimś miejscu może być w szpitalu używana. Wiele z nich nie spełnia podstawowych standardów. Wytyczne konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych wyraźnie określają jakie powinny być maseczki medyczne, jakie dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych. Szczegóły na naszej stronie: https://www.powiat.pila.pl/koronawirus/3843,wytyczne-krajowego-konsultanta-ds-chorob-zakaznych-dla-maseczek

Opublikowany przez Eligiusza Komarowskiego Czwartek, 26 marca 2020