Chodnik na Zamkowej i ciąg pieszy na Mostowej

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Powiat Chodzieski przystąpił do realizacji dwóch zadań drogowych.

Pierwsze związane jest z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1533P – ulicy Zamkowej w Chodzieży. Remont obejmie wymianę nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z wymianą krawężnika po obu stronach ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raczkowskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193.

Drugie zadanie dotyczy wykonania pasa postojowego wraz z ciągiem pieszym przy ulicy Mostowej po stronie prawej przy siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadania realizowane będą przy udziale pomocy finansowej, jaką Powiat otrzymał od Gminy Miejskiej w Chodzieży. Całkowita wartość obu inwestycji wynosi 433 092,58 zł.

W związku z tym będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych oraz czasowo wyłączone z użytkowania zostaną miejsca parkingowe wchodzące w skład Strefy Płatnego Parkowania zlokalizowane po lewej stronie ulicy Zamkowej.

 (WM), powiat-chodzieski.pl