I po remoncie

Czarnków Najnowsze

LUBASZ. Zakończył się remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Na odcinku o długości 835 m pomiędzy miejscowościami Lubasz i Dębe ułożono trzy warstwy nowej nawierzchni, uzupełniono pobocze i odmalowano oznakowanie poziome.

Wartość inwestycji wyniosła 710,5 tys. zł.

 (WM)

Źródło:  WZDW.pl