100 milionów złotych dla samorządów na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

Biznes Inwestycje kraj Podróże Polityka Wydarzenia

Gminy będą mogły otrzymać unijne dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce. Będą również pieniądze na edukację dzieci. Rusza konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

-W tych nadzwyczajnych okolicznościach spowodowanych wojną u naszych wschodnich sąsiadów jeszcze bardziej dostrzegamy potrzebę dbania o bezpieczeństwo w życiu codziennym. Mimo budzącej niepokój sytuacji w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i konieczności niesienia pomoc potrzebującym, musimy też dbać o dalszy rozwój Polski i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju. Dobrym sposobem jest zmiana mentalności i nawyków użytkowników dróg – zarówno kierowców, jak i pieszych. Niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego chcemy przede wszystkim edukować. Promowanie właściwych nawyków i zachowań na drodze jest konieczne– i to już od najmłodszych lat – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Łączna pula pieniędzy z Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na dofinansowanie projektów to około 100 mln zł. Samorządy będą mogły otrzymać te środki na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem będzie nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. W POIiŚ prowadzone są różnego rodzaju szkolenia i kampanie, które mają na celu zmianę społecznych zachowań i świadomości ludzi w kontekście bezpieczeństwa na drodze.

-Przede wszystkim z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu otwieramy możliwość realizacji kolejnych ważnych projektów w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. To piesi i rowerzyści są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w wypadkach samochodowych– mówi wiceminister Waldemar Buda i dodaje

Liczymy, że połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem lub budową nowych przejść dla pieszych przyczyni się do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie przyjmowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych od 31 marca do 30 kwietnia tego roku. Szczegóły konkursu na stronie CUPT.