12. WBOT pamięta o Żołnierzach Wyklętych

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
1. marca obchodzimy święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rocznicę uczcili również terytorialsi wielkopolskiej „Dwunastki” Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dla terytorialsów bardzo ważna data.
Od początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej pewne było, że tradycje jej lokowane będą w Armii Krajowej. AK była formacją ochotniczą o charakterze terytorialnym, podobnie jak dzisiejsze wojska OT.
DRUGA KONSPIRACJA
Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych – wszyscy, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość do walki o wolną Ojczyznę.
WSPÓŁCZESNE DZIAŁANIA
Opieka i troska o kombatantów, to szczególna rola, jaką przyjęli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi, jako młodsi towarzysze broni – stoją z nimi ramię w ramię – każdego dnia i na każde wezwanie. Troszczą się o dziedziczone tradycje. By kultywować pamięć o swoich wielkich poprzednikach, gdy jest to jeszcze możliwe organizują tzw. lekcje „żywej historii” – spotykają się z jeszcze żyjącymi bohaterami walk o wolną Polskę. Pamiętają o ważnych datach, o swoich patronach oraz o ich żyjących potomkach. Od przyjęcia tradycji terytorialsi dbają o mogiły poległych, a w dni pamięci zapalają symboliczne znicze. Żołnierze 12. WBOT od kilku dni odwiedzają groby i miejsca pamięci żołnierzy wyklętych w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.
To dla nas niezwykle istotne, by kultywować pamięć i tradycje po bohaterach. Staramy się również dbać o kontakty z żyjącymi bohaterami nie tylko podczas rocznic i świąt. Moi żołnierze pozostają z nimi w stałym kontakcie, tak, by czuli, że są dla nas ważni – tłumaczy płk Zbigniew TARGOŃSKI, dowódca 12. Wielkopolskiej Obrony Terytorialnej.
****
Żołnierze Niezłomni tworzyli powojenną konspirację kontynuującą od 1945 r. dzieło Armii Krajowej, walcząc z sowiecką władzą narzuconą Polsce. Konspiracja ta była najliczniejszą formą zorganizowanego ruchu oporu społeczeństwa polskiego wobec nowego okupanta. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się zamiennie jako „żołnierzy drugiej konspiracji”, „Żołnierzy Niezłomnych” lub „Żołnierzy Wyklętych”. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez sejm RP w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II Wojnie Światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków.