SPOTKANIE KOMBATANTÓW I PROMOCJA KSIĄŻKI O OKUPACJI KRAJU WARTY

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Biurze Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego odbyła się promocja książki  „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty”. Wydawcą  książki są Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie zorganizowało Pilskie Koło Miejskie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Pilski.
– Dużą wartością książki są zawarte w niej wspomnienia osób pokolenia wojennego, czy krewnych tych, którym nie udało się przeżyć. To ważna lekcja historii, ocalonej od zapomnienia – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Na promocję książki licznie przybyli Kombatanci  Regionu Pilskiego, Złotowskiego oraz grono gości i władze samorządowe powiatu pilskiego i złotowskiego.
Wykład promocyjny wygłosi prof. dr hab. Andrzej Stelmach Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Spotkanie było także okazją do wręczenia  odznaczeń i wyróżnień  przedstawicielom różnych środowisk kombatanckich, terenowym przedstawicielom samorządów oraz młodzieży Zespołu Szkół w Tarnówce, gdzie wcześniej odbyła się podobna promocja książki. Wśród wyróżnionych był także starosta Eligiusz Komarowski, który wspiera wiele inicjatyw kombatanckich na rzecz upowszechniania historii.