13 druhen wesprze strażaków – ochotników z Białej

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

BIAŁA. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej powstała dziewczęca MDP z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

W skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  wchodzi 13 dziewcząt. Pierwsze zajęcia, które odbyły się pod koniec listopada,  miały charakter organizacyjny.

Podczas spotkania ustalono m.in. zasady i plan działania. Zgodnie z nim dziewczęta będą uczestniczyły w statutowych działaniach OSP, a także w profilaktyce takiej jak Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy plastyczne czy zawody pożarnicze OSP.

Pierwszym zadaniem, jakie czeka młode druhny jest kontynuacja zadań wynikających z projektu  ? Firefighters Plus – Straż Pożarna, jako podmiot modelowy integracji społecznej?. I tak, już 6 grudnia liderki przeprowadzą pogadankę z przedszkolakami Publicznego Przedszkola w Białej.

Spotkania w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej MOS Biała będą się odbywać co dwa tygodnie. Poprowadzi je druhna Joanna Złocińska.

(Red.)
 Źródło: KP PSP Czarnków