1,3 mln zł na termomodernizację przedszkola

Biznes Edukacja Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Gminie Zakrzewo udało się pozyskać ponad 1,3 mln zł wsparcia na termomodernizację Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania siedemnastu projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek złożony przez gminę został oceniony pozytywnie zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym i znalazł się wysoko na liście rankingowej, w związku z czym udało się pozyskać kolejne środki ze źródeł pozabudżetowych. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zakrzewie zostanie wsparta maksymalnie kwotą 1 323 990,44 zł.

Zadanie to polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku: m.in. dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej, modernizacji istniejących instalacji oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Będzie to miało korzystny wpływ zarówno na ochronę środowiska naturalnego, gdyż działania te wiążą się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i ograniczeniem ilości spalin, jak również na znaczną poprawą komfortu cieplnego użytkowników obiektu – dzieci i pracowników placówki.

Gmina Zakrzewo