19 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Wielkopolsce

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Ponad 19 mln zł Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku. Środki pochodzące z środków budżetu Województwa Wielkopolskiego trafią do 150 gmin w Wielkopolsce na realizację prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Wsparcie dla lokalnych samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych po raz kolejny umożliwią poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz komfort podróżowania mieszkańców wielu miejsc w Wielkopolsce. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy na przekazanie środków finansowych dla gmin w ramach realizacji wnioskowanych zadań.
Wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla 150 Wielkopolskich Gmin umożliwi wykonanie koniecznych i niezbędnych prac na drogach, po których poruszają się maszyny rolnicze. Wysokie koszty inwestycji drogowych powodują, że wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w znaczący sposób przyczynia się do realizacji prac na lokalnych drogach. Wsparcie, które corocznie jest przeznaczane na ten cel pozwala regularnie rozbudowywać sieć dróg mniejszych się oraz modernizować te odcinki które uległy zniszczeniu. – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Tegoroczna kwota wsparcia ponad 19 mln zł trafi do 150 gmin w całym województwie. Samorządy Gminne wykorzystują środki na utwardzanie nawierzchni dróg by poruszające się po nich maszyny nie niszczyły nawierzchni szczególnie narażonej na przejazdy ciężkich pojazdów, ponadto wiele dróg wymaga wykonania odwodnienia lub nałożenia asfaltu. Wsparcie w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych jest ważne dla wielu terenów wiejskich, ze względu na nieustanny rozwój rolnictwa stanowiące jedną z ważniejszych gałęzi regionalnej gospodarki.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu