2 mln zł na dotacje dla Spółek Wodnych z Wielkopolski

Biznes Chodzież Czarnków Inwestycje Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia
Rozpoczął się nabór wniosków dla Spółek Wodnych z Terenu Wielkopolski na wsparcie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie naboru wniosków o pozyskanie dotacji. Pula środków w 2022 roku wynosi 2 mln zł. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia.
Dofinansowanie działalności spółek wodnych pozwala im na przeprowadzenie niezbędnych prac polegających na regularnej konserwacji i modernizacji wód, urządzeń wodnych i melioracyjnych, które są podstawową metodą zapobiegania lub ograniczania zjawisk suszy i nadmiernych opadów, cyklicznie pojawiających się w naszym regionie.
– Możliwość pozyskania dofinansowania przez spółki wodne rozpoczęła się w 2009 roku i jest corocznie realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie finansowe dla spółek wodnych z terenu Wielkopolski realizowane jest od 13 lat. Dodatkowe środki jakie mogą pozyskać spółki pozwalają na wykonanie większej ilość prac na urządzeniach wodnych, a także na inwestycje usprawniające ich funkcjonowanie. Wielkopolskie Spółki Wodne co roku są bardzo zainteresowane pozyskaniem dofinansowania i w pełni wykorzystują przeznaczoną na ten cel pulę środków pochodzącą z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W 2022 roku to 2 mln zł. Bardzo ważne ze strony spółek wodnych jest regularne monitorowanie i utrzymywanie urządzeń wodnych we właściwym stanie zapewniając bezpieczeństwo na wypadek wystąpienia skrajnych warunków pogodowych – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
W ramach dofinansowania Spółki Wodne mogą ubiegać się o wsparcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych, do których zalicza się ich eksploatację, konserwację, remont oraz usuwanie awarii. Ponadto w ramach zadań realizowanych przez spółki zalicza się prace związane z zachowaniem funkcji wód i urządzeń, po przez wykaszanie i wygrabianie porostów, usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna, odmulanie dna, czyszczenie i naprawie budowli na rowach, a także naprawę skarp i rowów.
Dofinansowanie może wynieść do 40 % wartości wykonywanych robót ujętych we wniosku. Każda spółka wodna z funkcjonująca na terenie wielkopolski może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski o dotacje przyjmowane są do 30 kwietnia 2022 r..
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: https://www.umww.pl/dotacje-dla-spolek-wodnych
  • źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi