20 miliardów złotych zasili w tym roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Interwencje kraj Polityka Wydarzenia

„Misja, którą powierzył mi pan prezydent Andrzej Duda jest misją odpowiedzialną. Misja wicepremiera do spraw bezpieczeństwa niesie z sobą pewne wyzwania związane z inwazją rosyjską na Ukrainie i niewątpliwe trudną sytuacją międzynarodową. Chcę zapewnić państwa, że zrobię wszystko, aby zastąpić godnie w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Również moja misja, jako wicepremiera związania jest z przewodniczeniem Komitetowi Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Sądzę, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej roli z uwagi na moje doświadczenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sprawowanie urzędu ministra obrony narodowej przez ponad 4 lata” – powiedział podczas spotkania z mediami, wicepremier Mariusz Błaszczak, który 22 czerwca z rąk prezydenta A. Dudy odebrał nominację na urząd wicepremiera i Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych koordynuje najważniejsze zadania dotyczące wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obronności. W skład Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych obok wicepremiera, który kieruje jego pracami wchodzą ministrowie: obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

„Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych ma dość duży dorobek. Zaopiniował i był włączony w pracę nad trzema ustawami. Jedna podstawowa ustawa, która powstała tu w Ministerstwie Obrony Narodowej, to ustawa o obronie Ojczyzny, ale to także ustawa o ochronie ludności i służbie zagranicznej. To jednak nadal pewien etap naszej drogi związanej z przygotowaniem kolejnych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa RP.” – mówił szef MON.

Wicepremier przedstawił także szczegóły związane z uruchomieniem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Celem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, który wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny  jest znaczące zwiększenie wydatków na modernizację Sił Zbrojnych RP. Minister poinformował, że w planie finansowym na 2022 r. planowane wpływy do Funduszu wyniosą prawie 20,5 mld zł, a w przyszłym roku będzie to prawie 49 mld zł. Środki niemal w całości zostaną przeznaczone na modernizację sprzętową Wojska Polskiego.

„Nasze działania skoncentrowane są na rozwoju Wojska Polskiego. Rozwój ten możliwy jest wtedy, gdy mamy fundament finansowy. Ten fundament to ustawa o obronie Ojczyny. Minimum 3% PKB przeznaczymy na obronność w roku przyszłym. W tym roku będzie to 2,4% PKB. Uzgodniliśmy także plan finansowy Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych. W tym roku będzie 20 miliardów złotych, w roku przyszły, 49 miliardów złotych. Mówię o tym, żeby pokazać, że nasz ten wysiłek jest realny” – podkreślił wicepremier.

W maju 2022 r. szef resortu obrony narodowej podpisał z prezes Banku Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Umowa określa zasady m.in. dokonywania wypłat ze środków Funduszu; opracowania i aktualizacji planu finansowego Funduszu; opracowania i aktualizacji prognozy przychodów i wydatków Funduszu dla potrzeb opracowania programu; udzielania finansowania oraz zakresu i terminów sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu. Ustawa o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r. w sposób kompleksowy normuje i opisuje szeroko rozumiane kwestie związane z obronnością. Ponadto, wprowadza również nowe rozwiązania i regulacje w zakresie finansowania sił zbrojnych RP.

źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/20-miliardow-zlotych-zasili-w-tym-roku-fundusz-wsparcia-sil-zbrojnych