20 milionów na przebudowę centrum Trzcianki

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Wczoraj,w Urzędzie Miejskim Trzcianki podpisano umowę na  ?Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi?.

Zamówienie podzielono na dwie części. Cześć pierwszą ? Budowę budynku Centrum Integracji Społecznej i Zagospodarowanie otoczenia CIS poprzez przebudowę Placu Pocztowego w Trzciance. Część drugą ? Rozbudowę targowiska miejskiego wraz z budową parkingów w Trzciance.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski, skarbnik gminy Joanna Zieńko oraz przedstawiciele wykonawców wyłonionych w przetargu: firmy Asta-Bud Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Zbigniewa Ryczka i członka zarządu Marka Włodarczyka w obecności właściciela firmy ?MARBUD? Marcina Wańkiewicza, firmy BaHECo Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Jerzego Korzeniewskiego i członka zarządu Zbigniewa Walińskiego.

Wartość całego zadania to ponad 20 mln. zł z czego 11 266 307,96 zł pozyskano w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane zakończenie robót części pierwszej przewidziano na 15 sierpnia 2020 r. natomiast części drugiej na 15 października 2020 r.

-Jest to historyczna inwestycja, największa w minionym 25-leciu trzcianeckiego samorządu- informuje Urząd Miejski w Trzciance.

(Red.)
Źródło: trzcianka .pl