20 tysięcy złotych dla DPS w Trzciance

Trzcianka Wydarzenia Zdrowie

   TRZCIANKA. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Trzcianki wprowadzono zmianę do uchwały Nr XXIII/229/20, na podstawie której gmina przekazała pomoc finansową powiatowi czarnkowsko ? trzcianeckiemu w formie dotacji celowej ze środków budżetu, w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Trzciance.

10 czerwca burmistrz Trzcianki oraz przewodniczący Komisja Spraw Społecznych spotkali się dyrektorem placówki panem Leszkiem Palaczem. Dyrektor nie krył wdzięczności z zaoferowanej pomocy. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na cele zwiększające bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników DPS-u.

Dawid Czyż/UM Trzcianka