3 mln złotych dla Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Edukacja Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

3 mln złotych dla Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Rządową dotację przekazał osobiście minister zdrowia Adam Niedzielski. 
Pieniądze pozwolą na dalszy rozwój kierunków medycznych na uczelni. Dzięki nim będzie możliwość stworzenia między innymi nowej sali symulacji wysokiej wierności, czyli laboratorium do nauki i oceny procedur medycznych w warunkach wojennych/kryzysowych.

Zmodernizowana zostanie również pracownia biochemii i mikrobiologii, a także uczelnia będzie mogła zakupić specjalistyczną aparaturę do fizykoterapii i kinezyterapii. Studenci zyskają także salę symulującą Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Studenci pielęgniarstwa pilskiej ANS od niemal 4 lat mogą uczyć się przyszłego zawodu w Centrum Symulacji Medycznych. Dzięki takim fantomom, czy aparaturze wykorzystywanej na co dzień w szpitalach, Przyszłym pielęgniarkom pozwala to wyćwiczyć prawidłowy sposób umiejętności. Uczą się tu zawodu symulując prawdziwe sytuacje.

– Ten wysiłek ma ogromny sens i będziemy oczywiście ten wysyłek wspierali – mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia – Chciałem dzisiaj przekazać na ręce rektora czek w wysokości 3 mln złotych.


Pieniądze te będą przeznaczone na doposażenie już istniejącego Centrum Symulacji Medycznych w dodatkowy sprzęt. Otrzyma go także katedra fizjoterapii oraz kosmetologia.
Pomieszczenie będzie składało się z kilku stanowisk odwzorowujących m. in. blok operacyjny czy oddział intensywnej terapii.

To wszystko przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia absolwentów oraz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Redakcja