Sejm poparł ustawę o rejestracji i ochronie produktów tradycyjnych i alkoholi

Biznes Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W piątek 13 stycznia br. Sejm przyjął ustawę o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Ustawa ma na celu stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej trzy sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Określa także warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia,  oznaczeń geograficznych i tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych, a także  oznaczeń geograficznych win, oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Dotychczasowe przepisy były porozrzucane po sektorach, co stanowiło dodatkowe utrudnienie i dla administracji, i dla producentów. Nowe przepisy mają stworzyć lepszą możliwość kontroli i egzekwowania ochrony nazw zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Ustawa zakłada powołanie Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, składającej się z przewodniczącego (przedstawiciela ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 10 członków wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności, jeśli chodzi o technologie produkcji żywności, enologii, etnografii, prawa własności przemysłowej oraz polskiej tradycji i kultury). Zadaniem Rady będzie opiniowanie wniosków o rejestrację i cofnięcie rejestracji, wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciw krajowy do wniosków o rejestrację.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: Inwestycje.pl, ISBnews