30 mld dla samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Biznes Inwestycje kraj Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR).
Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00. W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację m. in. dróg, szkół, przedszkoli i żłobków, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
W edycji tej samorządom przyznano dofinansowanie o wartości 30 mld złotych. Dofinansowanie przynajmniej jednej zgłoszonej inwestycji otrzyma 98 proc. samorządów w Polsce. Wartość drugiej edycji programu była więc wyższa niż pierwszej, w której samorządy otrzymały 23,8 mld złotych.
W powiecie pilskim dofinansowania otrzymały następujące inwestycje:
Powiat Pilski
– 14 250 000,00 zł – modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego
– 4 749 050,00 zł – budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki
Gmina Piła
– 4 500 000,00 zł – rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej
– 17 700 000,00 zł – budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile
– 7 800 000,00 zł – budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile
Gmina Białośliwie
– 1 710 000,00 zł – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie
– 1 620 000,00 zł – budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu
– 1 805 000,00 zł – przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej
Gmina Wyrzysk
– 5 000 000,00 zł – budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku
– 3 000 000,00 zł – budowa ulic na osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku
Miasto i Gmina Wysoka
– 4 250 000,00 zł – budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie
oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej
– 1 800 000,00 zł – remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy
Gmina Szydłowo
– 2 000 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną
infrastrukturą
– 617 000,00 zł – budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji
deszczowej
​- 2 373 000,00 zł – przebudowa hydroforni Jaraczewo
Gmina Łobżenica
– 4 275 000,00 zł – budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)
– 3 325 000,00 zł – budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada – Witrogoszcz Wieś
– 2 550 000,00 zł – modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica
Gmina Ujście
– 3 087 500,00 zł – budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo
– 2 660 000,00 zł – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej
oraz części ulicy Ogrodowej w Ujściu
– 3 724 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie
Miasto i Gmina Kaczory
– 2 550 000,00 zł – budowa przedszkola w Rzadkowie
– 5 525 000,00 zł – rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach
– 3 705 000,00 zł – modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy
Kaczory
Gmina Miasteczko Krajeńskie
– 6 305 000,00 zł – przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową
– 2 700 000,00 zł – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim
Jestem przekonana, że dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu.
Program Inwestycji Strategicznych wspiera bowiem zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in.
w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska.
Biuro Poselskie
Marta Kubiak Poseł na Sejm RP