460 dzieci i młodzieży z Gminy otrzyma tablety, komputery i laptopy

Edukacja Inwestycje kraj Najnowsze Trzcianka
Gmina Trzcianka pozyskała 1.133.500 zł dofinansowania w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Wniosek został zaakceptowany.
460 dzieci i młodzieży z Gminy Trzcianka otrzyma tablety, komputery i laptopy. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszyło kwotę dofinansowania odpowiednio dla komputerów i laptopów na 2.500 zł, natomiast na tablety 1.000 zł.
Do realizacji zadania gmina przystąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy zadania.
  • źródło: Miasto i Gmina Trzcianka