600 000 złotych od Samorządu Województwa na infrastrukturę turystyczną

Najnowsze Regiony Wydarzenia

600 000 złotych to pula środków, jakie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2022 r.

– Sport to zdrowie, ruch to zdrowie, zachęcamy Wielkopolan do aktywności na świeżym powietrzu zapewniając odpowiednią infrastrukturę pomocniczą, jak choćby stacje rowerowe, czy miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Wsparciem mogą zostać objęte zadania realizowane przez miasta, gminy, powiaty z terenu województwa wielkopolskiego, które wnioski mogą składać już od 3 stycznia 2022 roku.
Celem naboru jest finansowe wsparcie ogólnodostępnych inicjatyw, związanych z:

– poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, oznakowanie turystyczne, nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska itd.,

– tworzeniem miejsc przyjaznych dla turystów caravaningowych (korzystających z kamperów lub przyczep kempingowych), tzw. camper parków, dających możliwość bezpiecznego zaparkowania, podłączenia się do energii elektrycznej / wody, spuszczenia wody zanieczyszczonej,

– tworzeniem pól namiotowych – miejsc ogrodzonych, z dostępem do punktu poboru wody pitnej oraz podstawowych urządzeń sanitarnych.

Dokumenty do pobrania (wnioski, załączniki) można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Materiały prasowe