Czysta atmosfera

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Subocz oraz wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik. Honory domu pełnił burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski.

– Są różne formy wsparcia dla beneficjentów tego programu – mówił prezes WFOŚiGW. – Są to dotacje i pożyczki z których mogą korzystać mieszkańcy naszego województwa. W ramach tego programu w kraju jest do wykorzystania 100 miliardów złotych. W ciągu tych trzech lat na terenie województwa zachodniopomorskiego dotychczas złożono wnioski na ponad 144 milionów zł. Natomiast wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie, opiewają na kwotę ponad 102 milionów. Za te środki wykonuje się termomodernizację budynków, dokonuje się zakupu fotowoltaiki, czy wymianę stolarki budowlanej. Najczęściej jednak mieszkańcy korzystają z dopłat na wymianę starych, węglowych pieców tzw. „kopciuchów”. Jako wojewódzki fundusz współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i cieszę się, że możemy te środki przekazywać mieszkańcom. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza.

W ciągu trzech lat w województwie zostało złożonych 8660 wniosków. Dotacje to ponad 123 miliony, pożyczki 20 milionów i dotacje na zasadzie spłaty kapitału to około 0,5 miliona. Obecnie zawarto 6473 umów na kwotę ponad 102 milionów. W skali kraju nasze województwo zajmuje trzecie miejsce jeżeli chodzi o podpisywanie umów z samorządami. Najwięcej wniosków w ciągu trzech lat 283 złożyły władze Goleniowa, a Wałcz z 104 wnioskami plasuje się na 10 pozycji w województwie. W Wałczu zostało podpisanych już 90 umów na kwotę ponad miliona złotych.

– Do tego programu przystąpiliśmy jako jedna z pierwszych gmin w województwie – mówił Maciej Żebrowski. – Czyste powietrze to nasz priorytet. Chcemy aby Wałcz był czystym, ekologicznym, turystycznym miastem. Takie programy pokazują, że jest to ważny problem. Zainteresowanie mieszkańców jest ogromne, a pytań jest cała masa. Punkt konsultacyjny działa w Urzędzie Miasta w godzinach urzędowania i tam można uzyskać wszelkie informacje. Dzięki tego typu programom będziemy sukcesywnie poprawiali jakość powietrza w naszym mieście.

Tekst i fot. (extrawalcz.pl)