Młodzi radni na nową kadencję

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Młodzieżowa Rada Powiatu wkracza w nową kadencję. 17 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury przedstawiciele dorosłego samorządu wręczyli uczniom zaświadczenia o wyborze. Pogratulowali także wszystkim kandydującym, dziękując za zapał i chęć aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym.

Młodzieżowa Rada Powiatu Chodzieskiego została powołana na podstawie uchwały nr VI/56/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z 15 maja 2019 r. Rozpoczęła swoją działalność od roku szkolnego 2019/2020, urzędując przez dwuletnią kadencję. W tegorocznych wyborach na 17 miejsc w Radzie zgłosiło się 27 kandydatów w 4 okręgach – szkołach ponadpodstawowych.

Radnymi zostali: Tobiasz Pasch, Dawid Bejenka, Amelia Górzyńska, Krzysztof Iwiński, Wiktoria Jóźwiak z I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary; Wiktoria Gaudyn, Damian Grzybowski, Mateusz Hak, Weronika Kaczmarek, Edgar Grzesiak – Walczak, Mikołaj Sierszuła, Kacper Hak z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży; Norbert Matusiak, Maksymilian Polak, Maja Karasiewicz z Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach; Kinga Nowak i Sonia Radecka z Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Pierwsza sesja rady odbędzie się w grudniu, a młodzi samorządowcy przez najbliższe dwa lata będą mogli poznawać demokrację w praktyce oraz podejmować wspólne działania. Trzymamy kciuki!

(powiat-chodzieski.pl)