Program “Pomoc Żywnościowa” doceniony

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

Na ręce Pana Krzysztofa Żakowicza złożono podziękowania dla Zarządu Stowarzyszenia, natomiast wolontariuszom za okazaną pomoc, licząc na dalszą współpracę.

Szczególne podziękowania otrzymała Anna Kałamarz, która od pierwszej dostawy żywności, tj. od roku 2014, aktywnie pomaga jako wolontariuszka.

Dziękujemy raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców.

(walcz.pl)