Ćwiczenia, na wypadek, gdyby…

Interwencje kraj Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Terytorialsi z 12. WBOT, w ramach operacji pk. „Przyjazna Energia-22” ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Wojska Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny.
Żołnierze wielkopolskiej „Dwunastki” ćwiczyli dziś z administracją publiczną w Lesznie. Zadanie ma charakter ogólnokrajowy. Do szkolenia terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP). Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone są przy współpracy z Enea S.A. Wszystko po to, by realizować misję formacji – obronę i wsparcie lokalnych społeczności.
Ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne.
Wspólne szkolenia epizodyczne żołnierzy WOT pk. „Przyjazna Energia-22” z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych.
Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.
***
Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.
Dowódca WOT gen. broni Wiesław KUKUŁA został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.
Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo- elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.
por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA
foto: plut. Paweł KUSTRA
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej