81,5 mln zł na dostępne samorządy

Biznes Inwestycje kraj Najnowsze Polityka Wydarzenia

Przygotowano kolejną formę wsparcia rządowego Programu Dostępność Plus – granty dla ponad 600 samorządów. 81,5 ml zł z funduszy europejskich to dodatkowe środki, o które mogą ubiegać się gminy na poprawę dostępności w urzędzie, domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole, czy przedszkolu.

W ogłoszeniu naboru „Dostępne samorządy – granty” wzięli także udział wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Krzysztof Michałkiewicz, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-Dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego oraz nas wszystkim. Dlatego cieszę się, że zainicjowane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Partnerstwo na rzecz dostępności liczy już ponad 230 członków, którymi są duże firmy, korporacje, samorządy i organizacje pozarządowe – zauważył minister Grzegorz Puda.

Przypomniał, że Program Dostępność Plus zainicjował systemową zmianę, polegającą na stopniowym włączeniu dostępności do różnych obszarów i polityk publicznych, do naszej codzienności.

– Zmieniliśmy prawo zamówień publicznych i prawo budowlane na bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością – dodał.

W walce z barierami architektonicznymi, cyfrowymi i komunikacyjnymi pomagają nam Fundusze Europejskie, o czym świadczy prezentowany dziś projekt „Dostępne samorządy – granty”. Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

-To element większego pakietu instrumentów wsparcia, z których skorzystać mogą samorządy we wdrażaniu rozwiązań z zakresu dostępności – podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W listopadzie 2021 r. uruchomiliśmy wsparcie konsultacyjne i eksperckie Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej. Podmioty publiczne mogą uzyskać wsparcie merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe w zakresie dostępności. Eksperci wspomogą w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność budynków i przestrzeni publicznej.
W 2022 roku planujemy m.in. uruchomić mechanizm certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców.

-Chcemy rozszerzyć zakres oddziaływania Funduszu Dostępności, by nie tylko podmioty publiczne, ale również firmy mogły skorzystać z preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak. – Zabiegamy jednocześnie o to, aby dostępność stała się ważnym elementem programów polityki spójności na nową perspektywę 2021-2027. Zagwarantuje to na kolejne lata strumień środków na realizację dalszych projektów rozwijających dostępność w Polsce – podsumowała wiceminister.

Materiały

„Dostępne samorządy – granty”

  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej