Trzcianeckie białe żagle 1964-2015 – spotkanie autorskie z Ryszardem Jastrzębskim

Kultura Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. 11 czerwca sala bajek trzcianeckiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury za sprawą spotkania promującego książkę „Trzcianeckie białe żagle 1964-2015” zamieniła się w ostoję żeglarstwa. Autorem publikacji jest Ryszard Jastrzębski, harcmistrz instruktor żeglarstwa przy Harcerskim Ośrodku Wodnym w Trzciance.
W żeglarski nastrój zebranych gości wprawił zespół szantowy K. Marszewskiego. Następnie sylwetkę autora w prezentacji multimedialnej przybliżyła dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, Elżbieta Wiśnicka. Rozmowę z panem Ryszardem poprowadził dyrektor BPiCK, Włodzimierz Ignasiński, który podkreślił wartość książki jako istotnego dokumentu historycznego.
Publikacja zawiera również interesujące wspomnienia oraz anegdoty związane z trzcianeckim żeglarstwem.
Dalszą część popołudnia wypełniły pytania publiczności, gratulacje, jak również podziękowania kierowane dla przyjaciół od autora, którzy przyczynili się do powstania książki. Na ich ręce trafiły egzemplarze z dedykacjami. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi rozmowami z czytelnikami, połączonymi z podpisywaniem książek.
W holu BPiCK goście można było również obejrzeć wystawę fotografii przygotowaną przez trzcianeckie muzeum „50-lecie żeglarstwa w Trzciance”.
PD