?Adepci Szkoły Policji w Pile na ulicach Wałcza?

Najnowsze Piła Wałcz

Wczoraj swoją pięciodniową praktykę zakończyli słuchacze Szkoły Policji w Pile. Młodzi adepci zdobywali praktykę policyjną pod okiem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Słuchacze poznali pracę w prewencji i ruchu drogowym.

15 osobowa grupa słuchaczy ze Szkoły Policji w Pile swoje praktyki rozpoczęła w dniu 13.12 br,            a zakończyła w poniedziałek tj. 17.12.br. Młodzi adepci w trakcie trwania nauki w szkole policyjnej zdobywają wiedzę teoretyczną w nowoczesnych bazach dydaktycznych. Jednak zanim rozpoczną szkolenie zawodowe, muszą przejść pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do służby w Policji oraz złożyć ślubowanie policyjne, a także odbyć w macierzystych jednostkach szkolenie z zakresu ochrony informacji. W czasie praktyk nabywają, aktualizują, rozszerzają oraz pogłębiają wiedzę           i umiejętności zawodowe, wymagane przy wykonywaniu przez policjantów zadań i czynności służbowych. Pod koniec kursu, każdy słuchacz musi zaliczyć również cześć praktyczną kursu podstawowego.

To nie pierwsze praktyki słuchaczy ze szkoły w Pile w wałeckiej jednostce. Ostatnie miały miejsce w czerwcu tego roku. Podczas grudniowej, pięciodniowej praktyki adepci szkolili umiejętności z policjantami ruchu drogowego i prewencji. Program szkolenia zawodowego podstawowego kończy się egzaminem końcowym. Młodzi policjanci po zdaniu egzaminu wrócą do swoich macierzystych jednostek. Słuchacze, którzy przeszli szkolenie praktyczne w Wałczu, zasilą szeregi policji lubuskiej.

asp. Beata Budzyń