Akcja na terenie firmy

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Na terenie firmy DREWPOL w Kosarzynie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowych powiatu chodzieskiego.
Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar składowiska odpadów poprodukcyjnych, które zagrażało dodatkowo pozostałym obiektom na terenie zakładu. Działania ćwiczących strażaków polegały na gaszeniu pożaru składowiska z jednoczesnym utworzeniem punktu czerpania wody z zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na terenie zakładu. Silne zadymienie wymuszało na ratownikach pracę w sprzęcie ochronnym układu oddechowego.
Przy pomocy motopomp oraz linii wężowych zbudowano zaopatrzenie wodne dla jednostek gaszących pożar. Ćwiczenia były również okazją do przećwiczenia rozwijania łączności radiowej oraz wymiany butli i sprzętu ochrony układu oddechowego przy pomocy specjalistycznego pojazdu SPGaz.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki z JRG PSP w Chodzieży, OSP KSRG Szamocin, OSP KSRG Margonin, OSP Lipia Góra oraz OSP Laskowo. Po zwinięciu użytego sprzętu nastąpiła zbiórka z omówieniem wniosków z ćwiczeń oraz poczęstunek dla uczestników strażacką grochówką.
  • Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Sworowski