Kwalifikacja wojskowa w powiecie chodzieskim

Chodzież Najnowsze Wydarzenia Zdrowie

Co roku, w całym kraju, organizowana jest kwalifikacja wojskowa, mająca na celu określić grupę osób, które w razie potrzeby zdolne będą podjąć się obowiązku obrony państwa. Na podstawie przepisów prawa, organizacją kwalifikacji zajmują się samorządy poszczególnych powiatów, we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień.

Od 4 do 20 kwietnia 2022 r., w godz. 7.15 – 16.00, w Chodzieskim Domu Kultury zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu chodzieskiego. W tym roku dotyczy ona mężczyzn urodzonych w 2003 r. (a także mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, nieposiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej). Wezwanie otrzymały również kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierają naukę w celu ich uzyskania.

Aby usprawnić organizację przedsięwzięcia, w Starostwie Powiatowym w Chodzieży odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli wyznaczeni pracownicy gmin. Spotkanie z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, poprowadził komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile ppłk Sylwin Donart oraz szef Wydziału Rekrutacji WKU w Pile mjr Bogdan Stasiak.

 

  • Starostwo Powiatowe w Chodzieży