Akcja w kompleksie leśnym

Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

Przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno-bojowe w kompleksie leśnym leśnictwa Biskupice Nadleśnictwa Lipka. Do pozorowanego pożaru lasu zadysponowanych zostało łącznie 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w obsadzie 56 strażaków wspieranych przez służby Administracji Lasów Państwowych.

Poszczególne doskonalone elementy i założenia obejmowały m.in. przyjęcie sił i środków w miejscu koncentracji, sformowanie poszczególnych pododdziałów w tym powiatowego plutonu „ ZŁOTÓW” wchodzącego w skład Wielkopolskiej Brygady Odwodowej, organizację łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym na poszczególnych poziomach dowodzenia, budowę zaopatrzenia wodnego w tym dostarczanie wody liniami wężowymi na dystansie 1 km. Całość realizowanych działań szkoleniowych koordynowała grupa operacyjna komendanta powiatowego PSP a obserwatorami byli także pracownicy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotowie.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP Zakrzewo, OSP Święta, OSP Lipka, OSP Zalesie, OSP Radawnica, OSP Śmiardowo Krajeńskie, OSP Łąkie, OSP Ługi oraz zastępy KP PSP Złotów.

 

info. KP PSP Złotów
Natalia Mróz
źródło: Ćwiczenia strażaków na obszarach leśnych – Aktualności – Starostwo Powiatowe w Złotowie (zlotow-powiat.pl)