Albo pomoc, albo? pogrzeb!

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Polityka Regiony Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

Przyjąłem zaproszenie na dzisiejszą konferencję branży targowej, bo nie chciałbym dostać zaproszenia na stypę, na pogrzeb tej branży ? rozpoczął swoje wystąpienie senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas konferencji prasowej branży targowej, która została zorganizowana w dniu 18 marca br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Branżę na konferencji reprezentowali: Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Krzysztof Szofer, członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz Paweł Montewka i Artur Pawelec z Komitetu Obrony Branży Targowej. Parlament w konferencji reprezentowali Adam Szejnfeld, senator RP oraz Joanna Jaśkowiak, posłanka na Sejm RP.

?Sytuacja branży targowej, a nawet szerzej, wszystkich współpracujących branż w tym sektorze, a więc takich, jak turystyczna, eventową, hotelarska czy gastronomiczna, jest dramatyczna. Obroty przedsiębiorstw tego sektora spadły od 70% do, w niektórych przypadkach, nawet 100%. Niebawem spodziewać się możemy zatem bankructw, co przekładać się będzie nie tylko na problemy ekonomiczne i gospodarcze przedsiębiorców, ale też i pracowników oraz ich rodzin. Dlatego pomoc i wsparcie państwa są potrzebne natychmiast, a nie dopiero w przyszłości. Z tych powodów chciałbym przypomnieć, iż jako Koalicja Obywatelska, zgłosiliśmy do tej pory dziesiątki poprawek do tzw. tarcz rządowych, które miały dawać prawną podstawę dla rządu udzielania pomocy temu sektorowi. W Senacie uchwaliliśmy też trzy ustawy mojego autorstwa, które przewidują pomoc m.in. dla firm, o których dzisiaj mówimy. Na przykład ustawa odszkodowawcza, w której przewidziałem zwrot 100% kosztów stałych firm, którym rząd zakazał okresowo prowadzenia działalności gospodarczej. Rekompensaty należeć się mają za każdy dzień zamknięcia firmy. Senat tę ustawę uchwalił, ale Sejm od grudnia 2020r. nie zajął się nią. Zaproponowałem też, aby odejść od uzależniania pomocy od numeru PKD danej firmy i przyjąć kryterium poziomu spadku obrotów. Tę propozycję także Senat uchwalił, ale Sejm odrzucił. W takiej sytuacji zaproponowałem rozszerzenie pomocy państwa na wszystkie firmy o PKD 73.11.Z. Również i w tym przypadku Senat tę propozycję uchwalił, ale Sejm odrzucił. Nie inaczej jest z mają ustawą, która zawiera m.in. prawo zawieszania działalności firm zatrudniających pracowników, po to, aby nie ponosiły stałych kosztów swojego funkcjonowania, a zarazem mogły utrzymać stan zatrudnienia na postojowym. Senat i tę ustawę przyjął, ale Sejm także jej nie rozpatrzył. I tak mógłbym mnożyć przykłady, w jaki sposób chcemy pomóc m.in. branży targowej, ale Prawo i Sprawiedliwość wykorzystując przewagę głosów Zjednoczonej Prawicy w Sejmie, wszystkie te projekty utrąca. Dlatego teraz jest tak ważne, aby choć w Krajowym Planie Odbudowy znalazła się ta branża i branże pokrewne. Niestety, żadne dane ani informacje nie napawają nas optymizmem, bowiem rząd do tej pory nie przewidział w Krajowym Planie Odbudowy tego sektora. Nie ma tam przewidzianych do wsparcia branż, o których dzisiaj mówimy. Dlatego tak ważna jest dzisiejsza konferencja i postulaty kierowane do premiera i do rządu ? mówił senator Adam Szejnfeld.

Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego wyraziła żądanie uwzględnienia szeroko pojętej branży spotkań w Krajowym Planie Odbudowy, choćby dlatego, że firmy z tej branży w ciągu roku straciły od 70 do 90 proc. swoich przychodów, a jest to ponad 5 tysięcy firm, które zatrudniają aż 500 tys. osób.

?Branża targowa, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez COVID-19, jak również jest jedną z kluczowych branż w odbudowie polskiej gospodarki, została całkowicie pominięta w dokumencie KPO. Dlatego też nie zgadzamy się z tym i żądamy uwzględnienia szeroko pojętej branży spotkań w tym dokumencie ? mówiła prezes PIPT.

Krzysztof Szofer, członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego powiedział natomiast, że w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) nie ma żadnych środków przeznaczonych dla branży targowej. 

?Z nami powiązane są branże: hotelarska, eventowa, konferencyjna, restauracyjna. Są to branże, które tak naprawdę tworzą krwioobieg nie tylko naszego miasta i regionu, ale i kraju. KPO w takiej formie nie będzie jednak pomagał naszym firmom ? mówił K. Szofer.

Kwota około 16 mld zł na pomoc dla firm dotkniętych skutkami COVID-19, czyli brakiem pracy od lutego ub. roku, to jest mniej, niż przeznaczono tylko na jedną tarczę PFR 2.0.” ? wskazał natomiast Paweł Montewka z Komitetu Obrony Branży Targowej. Podobnego zdania był Artur Pawelec z Komitetu Obrony Branży Targowej.

Pani poseł Joanna Jaśkowiak, poparła stanowisko przedstawicieli branży targowej, zaprezentowała jednocześnie także swoje wystąpienia, w tym interpelacje poselskie, jakie w interesie branży wystosowała do rządu.

Organizatorzy konferencji, przedstawiciele branży i organizacji targowych, na jej zakończenie zaprezentowali swojej stanowisko także na piśmie, które udostępniono dziennikarzom.

Anna Karmowska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Fot. FB