Ambitny budżet Złotowa na 2022 r. bez podnoszenia podatków

Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Trwają prace nad budżetem Złotowa na 2022 r., który jutro, czyli w ustawowym terminie 15 listopada zostanie przekazany radnym. Już w tej chwili widać jednak wyraźnie, że od lat prowadzona racjonalna i gospodarna polityka finansowa miasta przynosi owoce w postaci ustabilizowanych dochodów miasta, które dają możliwość realizacji wydatków inwestycyjnych na rekordowym poziomie!

– Jestem dumny z tego, że nasza wieloletnia ostrożność i racjonalność przy wydatkowaniu środków publicznych, doprowadziła do sytuacji, w której Złotów nie jest miastem zadłużonym – mówi Adam Pulit, burmistrz Złotowa. – Dzięki temu, dziś możemy ambitnie patrzeć w przyszłość i podejmować ważkie decyzje inwestycyjne, które rozwiązują codzienne problemy naszych mieszkańców. Dodatkowo, bez potrzeby podnoszenia podatków – wszelkie daniny ze strony mieszkańców na rzecz budżetu miasta pozostają na tym samym poziomie. Myślę, że ta wiadomość ucieszy złotowian – jestem przekonany, że wszyscy powinniśmy być dumni z naszego miejskiego budżetu, w sytuacji kiedy z każdej strony w mediach słyszy się o dramatycznej sytuacji wielu polskich samorządów, które nie bardzo mogą związać koniec z końcem. Złotów bardzo wyróżnia się na tym tle, co pozwala nam z odwagą podejmować decyzje dotyczące kolejnych miejskich przedsięwzięć – podkreśla Adam Pulit.

Budżet Złotowa na 2022 rok oraz WPF zaplanowane zostały z uwzględnieniem realizacji projektu „Złotów – Wielkopolskie Zdroje” w kwocie 29 mln zł, przy niemal 18-milionowym dofinansowaniu z Funduszy Norweskich. Oznacza to, że Rada Miejska w Złotowie, dyskutując nad kształtem przyszłorocznego budżetu, będzie znów musiała się pochylić nad kwestią kompleksowej realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Norweskich.

– Liczę na merytoryczną dyskusję z radnymi. Nie ma lepszej drogi, która umożliwiałaby tak szeroki rozwój miastu we wszystkich obszarach – mówi Adam Pulit. – Projekt „Złotów – Wielkopolskie Zdroje” realizowany w pełnym jego kształcie, umożliwia nam wykonanie znacznej części inwestycji zaplanowanych w tej kadencji Rady Miejskiej oraz jest odpowiedzią na wiele istotnych potrzeb mieszkańców, o których powiedzieli nam sami zainteresowani podczas 9-miesięcznych konsultacji w czasie tworzenia projektu. Dyskusja nad projektem budżetu na 2022 r. będzie więc kolejną szansą na podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia środków z Funduszy Norweskich. Dalsze unikanie odpowiedzialności przez radnych odnośnie decyzji o przyjęciu tych środków, to bardzo realne ryzyko utraty tej dotacji, a także wysokie prawdopodobieństwo, że takie inwestycje jak rozbudowa Przedszkola czy budowa Domu Multiopieki nie zostaną zrealizowane – zaznacza burmistrz Pulit.

Prace nad złotowskim budżetem zakończą się 15 listopada. Wówczas projekt trafi do rąk radnych, którzy prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia podejmą dyskusję na ten temat podczas sesji Rady Miejskiej.

(zlotow.pl)