Badanie wzroku uczniów w ramach wojewódzkiej kampanii pn. #MojaSzkołaZdrowaSzkoła

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

W związku z kontynuacją wojewódzkiej kampanii pn. #MojaSzkołaZdrowaSzkoła Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa zachodniopomorskiego we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie sprawdzają wzrok uczniom wybranych szkół na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Kontynuując wojewódzką kampanię pn. #MojaSzkołaZdrowaSzkoła zainagurowaną w dniu 7 października 2022 roku przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Wojewodę Zachodniopomorskiego, prowadzone są badania narządu wzroku uczniów klas III i IV szkół podstawowych w 40 szkołach województwa zachodniopomorskiego.
Na początku roku szkolnego 2022/2023 zważono tornistry uczniów szkół podstawowych oraz sprawdzono ergonomię mebli szkolnych tj. stolików oraz krzeseł. Następnie wykonany został pomiar natężenia oświetlenia i efektywności doświetlenia stanowisk pracy ucznia. Kolejnym etapem jest zbadanie narządu wzroku uczniów.
Często wskazuje się, że długi czas korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci,
a także ekspozycja ekranowa ucznia podczas nauczania zdalnego w czasie pandemii, mogły przyczynić się do rozwoju zaburzenia widzenia oraz powstania tzw. krótkowzroczności.
Dlatego po wcześniejszych pomiarach oświetlenia w danej szkole, w dniu 05 kwietnia br. badanie wzroku będzie wykonywane przez studentów PUM w Szczecinie oraz Przedstawicieli Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu. Akcja prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Robotniczej 23 w Wałczu. Badania rozpoczną się o godz. 9:30 w każdej ze szkół.
Dalsze badania uczniów odbędą się w pozostałych placówkach szkolnych naszego województwa, w których Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonywała wcześniej pomiaru oświetlenia w ramach kampanii.
Wyniki z akcji z podsumowaniem wojewódzkiej kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła przedstawione zostaną na konferencjach w maju 2023 roku.