Bądźmy uważni, poezja będzie wszędzie

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
 23 maja, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile zaprasza na spotkanie z poezją. W ramach 20.Nadnoteckich Dni Literatury, pod hasłem “Wiersz dobry na Dzień dobry” będziemy uwalniali poezję  z okładek książek i szuflad, dzięki czemu powstanie galeria wierszy chodnikowych oraz poetyckie ogłoszenia.
Na chodnikach, w miejscach uczęszczanych w różnych częściach miasta zostaną umieszczone fragmenty wierszy uznanych twórców oraz lokalnych poetów. Wiersze będą malowane kredą w sprayu. Do udziału zaprosiliśmy wszystkich twórców   z regionu Nadnotecia, którzy mają w swoim dorobku jeden lub więcej tomików poetyckich, a także tych , którzy są laureatami konkursów literackich ale, do tej pory, piszą do szuflady. Ogłoszenia z wierszami znajda się w zaprzyjaźnionych sieciach sklepów Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Pile oraz   Przedsiębiorstwa Handlowego “WPHW” Spółka z o.o. w Pile z możliwością zabrania ich ze sobą. Ponadto wiersze w całości będzie można przeczytać na naszej stronie internetowej i fb pod wspólnym tytułem “Jeden wiersz” (w układzie alfabetycznym), czytelnicy będą mogli je
kopiować, przesyłać i drukować.   Obok wierszy poetów z regionu : Henryka Liszkiewicza, Elżbiety Ambroż, Tomasza Perlicjana, Edmunda Miscari Czynszaka, Edyty Kin, Ewy Nowakowskiej, Zuzanny Przeworskiej, Moniki Pardy, Agnieszki Świderskiej,  Krzysztofa Grabowskiego “Grabaża”, Eweliny Wyrzykowskiej, Mirona Nalepy i Tadeusza Wyrwa-Krzyżańskiego znajda się wiersze uznanych poetów zaliczanych do kanonu poezji polskiej oraz przedstawicieli ciekawych zjawisk literackich: Zbigniewa Herberta, Ryszarda Krynickiego, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Tomasza Różyckiego, Romana Honeta, Marcina Świetlickiego, Andrzeja Sosnowskiego, Jacka Podsiadło, Jacka Dehnela, Wojciecha Bonowicza, Jerzego Jarniewicza, Agnieszki Wolny -Hamkało.
 Takie działanie umożliwi promocję twórczości wśród przypadkowych osób, grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami
życia literackiego.
Joanna Wyrwa – Krzyżańska
Dyrektor
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna