Zebrano ponad 50 kg produktów

Chodzież Najnowsze Polityka Ukraina Wydarzenia

W sklepie Netto w Chodzieży odbyła się zbiórka rzeczowa na pomoc Ukrainie. Zbierane były produkty spożywcze z długą datą przydatności oraz środki higieny i czystości. Inicjatorem akcji był Pilski Bank Żywności. Powiat chodzieski jest członkiem tej organizacji, a więc wszystkie dary posłużą uchodźcom znajdującym się na naszym terenie.

W przedsięwzięcie zaangażował się również powiat chodzieski oraz Młodzieżowa Rada Powiatu Chodzieskiego. Młodzi radni wytypowali spośród siebie wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem dyżurowali podczas trwania zbiórki. Dzięki dobrym sercom mieszkańców Chodzieży, udało się zgromadzić 32 kilogramy żywności oraz 19 kilogramów chemii gospodarczej.

Serdeczne podziękowania kierujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc wolontariuszom oraz szczodrym darczyńcom.

 

  • Starostwo Powiatowe w Chodzieży