Będą środki na dokończenie remontu drogi DW 190 w m. Krajenka

Inwestycje Najnowsze Złotów

ZŁOTÓW. Ostatnie posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, to sukces dla radnego Sejmiku Adama Bogrycewicza. Od dłuższego czasu wspólnie z samorządowcami zabiegał o zwiększenie środków finansowych na dokończenie remontu drogi DW 190 w miejscowości Krajenka.

Dotychczasowe środki, jakie zaplanowano na realizację tego zadania okazały się niewystarczające. Zarówno rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jak i samorządowcy z terenu powiatu złotowskiego – starosta Ryszard Goławski oraz radny Henryk Trawiński zabiegali o zwiększenie pieniędzy, które pozwolą na realizację zadania i dokończenie remontu drogi w jej I etapie. W dniu dzisiejszym radni Sejmiku zadecydowali o zwiększeniu środków:

– łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe (środki własne województwa) z kwoty 2.966.772 zł o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 6.466.772 zł

– limity wydatków w poszczególnych latach na rok 2023 – wydatki majątkowe (środki własne województwa) z kwoty 1.561.431 zło kwotę 3.500.00 zł do kwoty 5.061.431 zł

-limit zobowiązań – wydatki majątkowe z kwoty 15.614.888 zł o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 19.114.888 zł

W związku z tym, że dotychczasowe środki finansowe nie mogły w żaden sposób zabezpieczyć wydatków na realizację inwestycji – najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczała zaplanowane nakłady, radni Sejmiku zdecydowali na zwiększenie środków na realizację zadania.

Inwestycja ma być zrealizowana w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek I”. Koniec inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)