Bezpiecznie – Dziś! Jutro! Zawsze!

Chodzież Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży uczestniczył w akcji edukacyjnej: „Dni Bezpieczeństwa – Dziś! Jutro! Zawsze!”. W miesiącu kwietniu br. rozpoczęły się Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
Czynnie w działania edukacyjne włączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, uczestnicząc wspólnie z
Państwową Inspekcją Pracy w spotkaniu z pracownikami zakładu w miejscowości Budzyń na osiedlu Cechowym, na którym znajduje
się kilkanaście zakładów produkcyjnych. W zakładach zatrudniających co najmniej 50 pracowników odbyły się zajęcia edukacyjne, którym celem było upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy w tym bezpieczeństwa pożarowego,
poprzez zainteresowanie i czynny udział pracowników w inicjatywach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

  • Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
  • Zdjęcia: zakład KOMFORT w Budzyniu.