Bronią i chronią już 115 lat!

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Senator Adam Szejnfeld z okazji jubileuszu 115 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie uhonorował jednostkę Medalem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość miała miejsce 20 maja br. i połączona była z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka Powiatu Chodzieskiego.

Dzisiaj straż pożarna, to nie tylko ochrona życia i mienia przed skutkami pożarów, ale także działania w zakresie usuwania klęsk żywiołowych, ratownictwo drogowe czy wodne, a nawet medyczne. Praktycznie nic, co wiąże się z bezpieczeństwem publicznym nie odbywa się obecnie baz udziału strażaków, tych zawodowych i tych ochotników. Narażacie swoje życie i zdrowie by chronić i bronić życie i zdrowie innych. Za to należą się wam – niezależnie od gratulacji z okazji wspaniałego jubileuszu 115 lecia OSP w Margoninie – najserdeczniejsze podziękowania za wasz trud i poświęcenie. Dziękuję, gratuluję i serdecznie pozdrawiam – powiedział senator Adam Szejnfeld wręczając Medal Senatu RP dla OSP w Margoninie. Medal odebrał prezes OSP Margonin pan Marek Żelek.
Poza senatorem Adamem Szejnfeldem udział w uroczystości wzięli m.in. burmistrz Margonina, Janusz Piechocki, Michał Stelter, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chodzieży, zastępca komendanta KP PSP w Chodzieży bryg. Leszek Naranowicz oraz licznie zebrani strażacy i samorządowcy powiatu chodzieskiego.
Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie i uhonorowanie zasłużonych dla pożarnictwa członków i działaczy OSP Margonin. Uroczystość zakończyła się festynem, który przyciągnął rzesze miłośników straży pożarnej nie tylko z terenu Miasta i Gminy Margonin, ale całego powiatu chodzieskiego.
****
Historia straży pożarnej w Margoninie sięga początków XX w., kiedy to 8 sierpnia 1908 r. powołano do życia straż ogniową. Strażacy z Margonina swój pierwszy chrzest bojowy przeszli 14 sierpnia 1909 r., gasząc pożar gospodarstwa rolnego w Sypniewie. Sztandar jednostka otrzymała w 1948 roku, a na początku lat 90. OSP w Margoninie została zarejestrowana jako stowarzyszenie, zyskując osobowość prawną. W 1995 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile