Mirosławiec – nowe zrewitalizowane oblicze

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Mirosławiec w rejonie ulic: Dworcowa i Spokojna zyskuje nowy wygląd dzięki realizacji projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”.

Prace objęte projektem współfinansowane są przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, w wysokości 3 553 093,58 zł. Częściowe pokrycie wkładu własnego zapewniają też pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 574 555 zł.

Projekt ma na celu zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni miasta i ożywienie społeczno-gospodarcze tego obszaru. Mieszkańcy zyskają nową przestrzeń wraz z targowiskiem, przystankiem autobusowym i częścią komunikacyjno –  użytkową. Poprawi się zdecydowanie estetyka miasta, zostanie nasadzona zieleń i Rewitalizacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego. Zdecydowanie poprawi się także estetyka i funkcjonalność tej część przestrzeni publicznej oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa. 

UM Mirosławiec