Mieszkańcy Tuczna nie chcą swojego burmistrza

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

TUCZNO. Wczoraj gminie Tuczno odbyło się referendum w sprawie odwołania burmistrza Krzysztofa Hary przed upływem kadencji.

Protokół ustalenia wyniku referendum wskazuje, że K. Hara został odwołany. 1332 głosowało na “tak”, 47 na “nie”. W referendum wzięło udział, 1387 osób. Frekwencja wyniosła 36 procent. 

Przypomnijmy. Żeby referendum było ważne, do urn wyborczych musiało pójść 1257 mieszkańców gminy, co stanowi 50 procent wydanych kart do głosowania w poprzednich wyborach samorządowych.

Osoby popierające K. Harę nawoływały do bojkotu referendum, zwracały uwagę m.in. na to, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną może być to niebezpieczne. Gdyby frekwencja była niska, referendum byłoby nieważne. Mieszkańcy jednak zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu. 

Na kartach wyborcy odpowiadali na pytanie, czy są za odwołaniem burmistrza przed upływem kadencji. Do wyboru były dwie opcje tak lub nie. 

Szkoła Podstawowa w Tucznie 301 głosów na tak, 6 na nie. 

Świetlica wiejska w Marcinkowicach 371 tak, 11 nie. 

Świetlica wiejska w Rzeczycy 158 tak, 6 nie. 

Świetlica wiejska w Zdbowie 96 tak, 7 nie. 

Świetlica wiejska w Miłogoszczy – 132 tak, 2 nie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie 274 tak, 15 nie. 

Krzysztof Hara zapowiadał, że jeśli zostanie odwołany, wystartuje w wyborach. Ze strony opozycji w kontekście kandydata na burmistrza najczęściej pojawia się nazwisko Dariusza Kityńskiego. 

(Red.) Źródło: (extrawalcz.pl)

Fot. (extrawalcz.pl)