Chodziescy policjanci w hołdzie pomordowanym kolegom

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Wczoraj delegacja policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą śmierć 18 funkcjonariuszy, skazanych na śmierć przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

W tym roku obchodzona jest 77 rocznica tej tragedii. Aby oddać hołd pomordowanym, jeden z wnuków zabitych policjantów zwrócił się do chodzieskiej Policji z prośbą o współuczestniczenie w uroczystościach, które zorganizowano u zbiegu ulic Kościuszki i Marcinkowskiego w Chodzieży, w miejscu, gdzie  w okresie międzywojennym mieściła się Komenda Powiatowa Policji Państwowej.

Warto w tym miejscu przytoczyć tragiczną historię naszych kolegów policjantów.

W nocy z 30 na 31 sierpnia 1939 roku, w przededniu wybuchu II wojny światowej władze polskie podjęły decyzję o internowaniu aktywistów niemieckich, którzy zamieszkiwali tereny ówczesnych powiatów przygranicznych tj. Chodzieży, Czarnkowa i Obornik. Internowaniem objęto 672 osoby, które  miały konwojem pieszym udać się w kierunku Berezy Kartuskiej. Ostatecznie internowani nie dotarli do wyznaczonego miejsca z uwagi na fakt, że konwój został rozwiązany w miejscowości Mory koło Warszawy. W trakcie marszu w wyniku działania niemieckiego lotnictwa oraz Wermachtu zginęło 26 osób konwojowanych. Po zajęciu terytorium II Rzeczpospolitej przez wojska niemieckie, część ocalałych złożyła skargi do władz niemieckich, zarzucając policjantom, że w trakcie konwoju dopuścili się przestępstw przeciwko konwojowanym. Tajna Policja Gestapo ustaliła personalia konwojentów oraz zmobilizowanych w sierpniu 1939 roku, których aresztowała i osądziła przed sądem specjalnym w Poznaniu. Dowodami w sprawie tej były fałszywe oskarżenia oraz tendencyjne zeznania konwojowanych osób. Mimo, że proces daleki był od  elementarnych norm prawnych, to wyrokiem z 4 września 1941 roku skazano 18 policjantów na karę śmierci przez zgilotynowanie. Wyrok wykonano 77 lat temu 17 i 18 września w Poznaniu w więzieniu przy ul. Młyńskiej.

***

Przed uroczystym złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą to tragiczne wydarzenie, zebrani goście spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, by przybliżyć im skrawek historii miasta i poległych za służbę Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszy Komendy Policji Państwowej w Chodzieży. Krzewienie wiedzy historycznej i patriotyzmu jest niezwykle ważne do budowania tożsamości narodowej młodego pokolenia.

***

Policjanci każdego roku w dniu obchodów święta Policji pamiętają o swoich kolegach, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. To właśnie w tym miejscu, pod tablicą, składają wiązankę kwiatów, oddając honor i czcząc pamięć pomordowanych policjantów.

KPP Chodzież
‘Fot. Powiat Chodzieski